t DORP Boechout-Vremde

Aldi

Provincie geeft groen licht voor Giga Aldi

Ondanks twee maal negatief advies van de eigen administratie

Dit hadden we eerlijk niet zien aankomen. Het advies van de Provinciale Omgevingsambtenaar was overduidelijk: de plannen voor de uitbreiding van de Aldi aan de Hovesesteenweg in Boechout zijn totaal overdreven.

Het bestuur van PRO, CD&V en Groen-Gangmaker had eind vorig jaar een omgevingsvergunning afgeleverd voor een enorme uitbreiding van de bestaande Aldi aan de Hovesesteenweg. Van 700 naar 5000 m2. Ondanks de vele bezwaarschriften van inwoners en zelfs een uitdrukkelijk negatief advies van de eigen Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

“We moeten dit wel goedkeuren want voor de verkiezingen zijn er al verregaande afspraken gemaakt met Aldi” was toen het opvallendste argument van het college.

Alles lag al lang vast. Dat is wat Schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Swaegers van Groen-Gangmaker tegen de leden van de Gecoro vertelde toen ze de beslissing van het college kwam toelichten. Ze had er ook een mooi woord voor. Dit was een ‘legislatuuroverschrijdend project’.

De infoavonden, het openbaar onderzoek, de bezwaarschriften van de inwoners, het advies van de Gecoro… het had allemaal weinig zin. Alles was al lang op voorhand beslist, zo gaf de schepen toe. Als ze geweten had dat de Gecoro van plan was een negatief advies te geven, zou ze wel op voorhand hebben gezegd dat een advies geven eigenlijk geen zin had, zo zei ze nog.

Daarop trok een tiental buurtbewoners met de steun van ’t Dorp naar de provincie met de vraag om dat besluit te vernietigen. Ook de gemeente Hove diende een klacht in.

Luc Vuylsteke de Laps , Schepen van Ruimtelijke Ordening in Hove, noemde de gevolgen voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid recent nog ‘bijzonder ernstig’. Hij klaagt er ook over dat het Boechoutse gemeentebestuur de gemeente Hove nooit over die bouwplannen heeft ingelicht, terwijl de Aldi toch pal op de grens ligt, aan een cruciale verbindingsweg.

Pas op: niemand is tegen een uitbreiding van de winkel, maar de tweede grootste Aldi van België aan een nu al overbelaste Hovesesteenweg is geen goed idee. Boechout is de Boomsesteenweg niet.

De Provinciale Omgevingsambtenaar gaf de inwoners die pleiten voor de leefbaarheid van de Hovesesteenweg 100% gelijk. Ze gaf tot tweemaal toe een negatief advies: de gemeente Boechout had dit nooit mogen goedkeuren.

Het rapport is overduidelijk: een winkel van dat formaat past niet op die plaats. De gevolgen voor de mobiliteit en de verkeersveiligheid zullen veel ingrijpender zijn, dan men altijd heeft doen uitschijnen. De plannen zijn ook op tal van vlakken in strijd met de Boechoutse bouwcode. Bovendien zijn er ook ernstige procedurefouten gemaakt.

Het Boechoutse bestuur gaf toe dat de plannen in strijd zijn met de eigen bouwcode, maar beweert dat die alleen geldt voor huizen waar mensen echt wonen, niet voor bedrijven zoals Aldi.

De Provinciale Omgevingsambtenaar is het daar niet mee eens. Een gebouw is een gebouw. Wie in Boechout wil bouwen dient zich aan de regels van de bouwcode te houden.

Als beenhouwer Somers in de Heuvelstraat verbouwt, de winkel ernaast, die al jaren leegstaat afbreekt en vervangt door een nieuwbouw van hetzelfde volume, moet hij zich dan aan de bouwcode houden? Je zou denken van wel. Zoals wij allemaal. Of geldt die vrijstelling enkel voor grote filialen van buitenlandse beursgenoteerde bedrijven?

En heeft de Mobiliteitsraad eigenlijk al een advies gegeven? Men geeft een bouwvergunning voor de tweede grootste Aldi van België in een gewone straat in een woonwijk, die tegelijk als verbindingsweg dient naar Hove en de E19 en een vlakbij gelegen kleuter-, lager- en middelbare school… en niemand vraagt de Mobiliteitsraad om advies? Dat is wel heel vreemd allemaal.

De beslissing van de Deputatie komt dan ook als een totale verrassing. Die veegt het rapport van de eigen administratie van tafel en keurt de omgevingsvergunning dan toch goed. Dat is hoogst uitzonderlijk.

Wil dat zeggen dat de nieuwe Giga Aldi er nu meteen komt? Dat is nog niet zeker. De kans is groot dat dit dossier eerst nog een vervolg krijgt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wij blijven hopen dat Aldi vroeg of laat zal inzien dat een meer bescheiden uitbreiding, een winkel op mensenmaat die past in ons dorp, beter is voor iedereen.” Aldus ons raadslid Lode Van den Brande.