Alles wat je altijd al wilde weten over de Dreef

Alles wat je altijd al wilde weten over de Dreef

Nog tot en met 18 mei 2021 loopt er een openbaar onderzoek over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van 94 bomen in de Dreef van Moretus ter hoogte van de Holleweg.

Dat is een dossier met heel veel vraagtekens. Die willen we hier zo goed mogelijk beantwoorden. 

Informatie

Hieronder vind je een reeks artikels met alle informatie die van belang is voor een goed begrip van dit dossier: wetenschappelijke studies, juridische adviezen enz. We willen met deze vragenreeks iedereen zo correct en zo volledig mogelijk informeren. We vertrouwen erop dat dat tot een goede beslissing zal leiden.

Petitie

Een aantal Boechoutse jongeren hebben een oproep gelanceerd om de Dreef niet te laten kappen en volop in te zetten op behoud en beheer van de bomen, omwille van het klimaat, de biodiversiteit en nog zoveel meer waar we allemaal blij van worden. Als je die petitie mee wil ondertekenen kan je hier terecht.

Bezwaarschrift

Als je in het kader van het openbaar onderzoek een bezwaarschrift wil indien, dan kan je hier terecht. Let op: je moet wel snel zijn. Dat kan nog tot en met dinsdag 18 mei.

Succes!

 • Webinar OverDREVEN
  Drie professoren deelden hun kennis en inzichten over (oude) bomen en dreven met ons. Hoe kan je een dreef beheren met zowel aandacht voor veiligheid, áls voor biodiversiteit en klimaatverandering?
 • Webinar – OverDREVEN – 22 juni om 20u
  We laten drie mensen aan het woord die jullie willen meevoeren naar de wondere wereld van bomen en dreven. Mensen met een passie voor natuur, ecologie, bossen, … Tegelijkertijd mensen met kennis, inzicht, en oog voor de realiteit. Professoren Hans Van Dyck, Martin Hermy en Kris Verheyen praten over hoe dreven beheerd kunnen worden, met aandacht voor biodiversiteit en klimaatverandering.
 • Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen tegen het kappen van de Dreef?
  Hier vind je een modelbezwaarschrift dat je als voorbeeld kan gebruiken en uitleg hoe je een bezwaarschrift kan indienen.
 • Vraag 1: Oude beuken koesteren of verjongen?
  Wat is de meerwaarde van een oude beukendreef en waarom vervangen we oude bomen niet beter meteen door jonge exemplaren? Oude bomen vragen immers verzorging en kunnen soms zelfs gevaarlijk zijn (omgewaaide bomen, vallende takken, …). Waarom moeite doen om de bomen te verzorgen en ze zo lang mogelijk te behouden? Wat is de meerwaarde …
 • Vraag 2: Wat weten we over de gezondheidstoestand van de Dreef?
  In haar eigen communicatie onderstreept de gemeente dat er een ernstig probleem is met de Dreef. “De bomen tussen de Doornstraat en de Vredeborgstraat zijn verzwakt en vormen een gevaar voor de veiligheid” zo werd gezegd in de Gazet van Antwerpen van 26 maart 2021. “Feit is dat veel bomen verzwakt zijn en hun wortels …
 • Vraag 3: Hoe zit dat met die pijpleiding van de NAVO?
  In de Dreef ligt een pijpleiding die eigendom is van het Ministerie van Defensie. Op 9 april 2019 ontvingen de eigenaars van de Dreef een brief van het Ministerie van Defensie waarin stond dat de regels m.b.t. dat soort pijpleidingen strenger waren geworden.   Vroeger mochten er geen bomen staan op 2 meter van die …
 • Vraag 4: Zijn er beschermde diersoorten in de Dreef?
  Jazeker! Volgens de vleermuisscan die deel uitmaakt van de omgevingsvergunning zijn op 6 april 2020 drie vleermuissoorten waargenomen in de dreef: Laatvlieger (gebouwen) Gewone dwergvleermuis (lokaal in boomholten) Rosse vleermuis (uitsluitend boomholtegebruiker) Alle vleermuizen die in België voorkomen zijn door Europa geklasseerd als beschermde soorten. Ze genieten door het Soortenbesluit een strikte bescherming (bijlage 1, …
 • Vraag 5: Wanneer mag je volgens het Agentschap Natuur & Bos een dreef (niet) kappen ?
  Het Agentschap Natuur & Bos vindt dreven van groot belang. Op hun website zeggen ze daarover het volgende: “Dreven en bomenrijen bestaan uit individuele bomen, maar de waarde van een dreef of rij is hoger dan de som van de waarde van de individuele bomen. Ze vormen lijnen in het landschap met een uitgesproken esthetische, …

7 reacties

  1. Greet Bonneux

   Zo mooi … trekpleister van Boechout… zo veel charme moet je behouden! Groene longen van de streek – het merkteken van Boechout- stukje groen vlakbij centrum ! Zo mooi : het behouden waard!!!

 1. Valerie

  Ik heb vlak aan de dreef gewoond, de mooiste plek van Boechout en omstreken.
  Mijn plek om tot adem en rust te komen. Een plek om intens van te genieten. De schoonheid van de bomen, het luisteren naar de vogels. Er doorheen stappen of langs fietsen ….

  Heb je die bomen gekeken? Hoeveel jaren zou het duren eer die er staan? En dan in 1 keer omhakken?

 2. patrick vanpoucke

  “In de natuur grijpt immers niet alleen het éne tandwieltje in het andere, maar is alles ook nog eens onderling verbonden. Dat netwerk is zo fijn vertakt dat we het waarschijnlijk nooit in zijn volle omvang zullen kunnen begrijpen. En dat is maar goed ook, want daardoor blijven we ons verwonderen over planten en dieren. Het is alleen belangrijk dat we inzien dat zelfs kleine ingrepen al grote gevolgen kunnen hebben en dat we met onze vingers van de natuur af zouden moeten blijven als handelen niet per se noodzakelijk is.” Uit ‘Het geheime netwerk van de natuur’ van Peter Wohlleben (geen zweverige fantaisist, maar jaren wetenschappelijk expert als bosbeheerder en -wachter in het Rijnland en de Eifel).

 3. Edmond

  De natuur wil ook zijn eigen leven leiden en geeft ons zoveel mooie eigenschappen.Zonder natuur geen leven , mensen en dieren.Het geeft ons fysieke en mentale veerkracht in deze veeleisende maatschappij. Aan veiligheid zal wel iets gedaan kunnen worden met de nodige kennis maar met het hart op de juiste plaats.
  Denk ook aan onze kinderen kleinkinderen en komende generaties zodat zij weten dat wij een gezonde wereld belangrijk vonden.
  Het goede dien je te eren en de natuur zal je dankbaar zijn.
  De bomen zijn er voor elk van ons en laat deze niet verloren gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *