Auteur: <span>redacteur</span>

Over Transparantie.

Tansparantie is in de eerste plaats het recht op informatie dat in het bezit is van overheidsinstellingen. Wie informatie opvraagt heeft het recht die te krijgen. Maar dat is slechts het minimum. Informatie en kennis is de basis van een beslissingsproces. Wanneer mensen op basis van verschillende informatie een conclusie …