1. Worden de mooiste bomen van Boechout binnenkort gekapt?

1. Worden de mooiste bomen van Boechout binnenkort gekapt?

Ja, dus. Toch voor de helft. Dat is het plan.

De raadsleden van ‘t Dorp hebben in de gemeenteraad al vaak gepleit voor meer openheid in dit dossier.

In april 2020 o.a. deed Lode Van den Brande dat, de man die de molen van de ondergang heeft gered. Kort daarop verscheen er in #boechoutbeweegt een artikel over de toekomst van de Dreef. Je vindt het vandaag nog altijd op de website van de gemeente.

Daarin stond:

“In een volgende stap wil de gemeente in dialoog gaan met alle inwoners over de toekomst van de dreef. (…) Er is nog geen beslissing genomen. In het najaar gaan we hierover in gesprek met de bevolking.”

Dat was dus in het voorjaar van 2020. Eind juni vorig jaar vroeg Lode tijdens de gemeenteraad aan burgemeester Koen T’Sijen hoe hij dat precies wilde organiseren, dat overleg met alle inwoners?

‘Pas wanneer er beslist is wat de plannen zijn met de Dreef, zullen we dat aan de bevolking laten weten’, was het antwoord. “Dit is geen dossier van burgerparticipatie maar van –informatie.” zei de burgemeester toen letterlijk.

Onlangs, in februari 2021, stelde Lode de vraag nog eens opnieuw: wanneer ging men de inwoners van Boechout nu betrekken bij het overleg over de toekomst van de Dreef?

Zijn  vraag werd zoals het hoort vijf dagen vóór de gemeenteraad schriftelijk ingediend. De dag nadien waren er plots een paar zinnen uit het online artikel verdwenen.

Het item over de Dreef op de website van gemeente is nog altijd identiek aan het artikel dat vorig jaar in #boechoutbeweegt verscheen. Alleen de belofte dat men in dialoog zal gaan met de inwoners over de toekomst van de Dreef is verdwenen.

‘Het dossier ligt stil’, zei burgemeester Koen T’Sijen op de gemeenteraad van februari jongstleden. Schepen van milieu, duurzaamheid en klimaat Kris Swaegers bevestigde dat: ‘Wij hebben geen idee wat de eigenaars van plan zijn. We wachten af.

Dus is de vraag: Wanneer weten we nu of die bomen gekapt worden of niet? Wanneer wordt dat beslist?

Het antwoord is: Dat is al beslist. In 2019.

Lees hier meer: 2. Wanneer is er beslist dat die bomen gekapt zullen worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *