t DORP Boechout-Vremde

Vraag 4: Zijn er beschermde diersoorten in de Dreef?

Jazeker! Volgens de vleermuisscan die deel uitmaakt van de omgevingsvergunning zijn op 6 april 2020 drie vleermuissoorten waargenomen in de dreef: Laatvlieger (gebouwen) Gewone dwergvleermuis (lokaal in boomholten) Rosse vleermuis (uitsluitend boomholtegebruiker) Alle vleermuizen die in België voorkomen zijn door Europa geklasseerd als beschermde soorten. Ze genieten door het Soortenbesluit …