t DORP Boechout-Vremde

Vraag 4: Zijn er beschermde diersoorten in de Dreef?

Jazeker! Volgens de vleermuisscan die deel uitmaakt van de omgevingsvergunning zijn op 6 april 2020 drie vleermuissoorten waargenomen in de dreef: Laatvlieger (gebouwen) Gewone dwergvleermuis (lokaal in boomholten) Rosse vleermuis (uitsluitend boomholtegebruiker) Alle vleermuizen die in België voorkomen zijn door Europa geklasseerd als beschermde soorten. Ze genieten door het Soortenbesluit …

Over Transparantie.

Tansparantie is in de eerste plaats het recht op informatie dat in het bezit is van overheidsinstellingen. Wie informatie opvraagt heeft het recht die te krijgen. Maar dat is slechts het minimum. Informatie en kennis is de basis van een beslissingsproces. Wanneer mensen op basis van verschillende informatie een conclusie …