t DORP Boechout-Vremde

‘t Dorp, dat is…

Mensen bij elkaar brengen, die zich samen willen inzetten voor een nog beter Boechout en Vremde. We zijn als burgerbeweging onafhankelijke en ongebonden. We hebben geen enkele band heeft met een bestaande politieke partij of belangengroep.

Onze kernwaardes zijn:

 • Transparantie
 • Participatie
 • Inclusie

Wij vinden dat iedereen die in Boechout en Vremde woont volop de kans moet krijgen om mee de toekomst van ons dorp vorm te geven.

Wij geloven in transparantie en participatie. In gelijkwaardigheid en respect.

We vertrekken niet van een ideologie, maar van uitdagingen. We denken niet dat we de waarheid in pacht hebben, maar willen samen zoeken naar oplossingen.

We dromen van een beleid dat mensen verbindt in plaats van verdeelt. Dat ons volop de kans geeft om van mening te verschillen, maar niet tegen elkaar opzet.

Sinds de verkiezingen hebben we drie vertegenwoordigers in de gemeenteraad die mee helpen om onze grote droom waar te maken: burgers meer inspraak geven in de lokale besluitvorming.

Zin om mee te doen? Mail naar info@tdorpboechoutvremde.be of laat je email adres achter in het formulier op deze pagina.

Transparantie

 • Over Transparantie.
  Tansparantie is in de eerste plaats het recht op informatie dat in het bezit is van overheidsinstellingen. Wie informatie opvraagt heeft het recht die te krijgen. Maar dat is slechts het minimum. Informatie en kennis is de basis van een …

Interpellaties op de gemeenteraad

 • Verkoop van gemeentelijke landbouwgrond
   Toelichting: Misschien herinnert u zich dat wij op de gemeenteraad van 25 mei 2020 een Motie van Treurnis hebben ingediend. Daarin betreurden we de verkoop van gemeentelijke landbouwgrond en deden ook een suggestie: als het bestuur landbouwgrond …
 • Motie van treurnis.
  De gemeente Boechout verkoopt landbouwgrond in de Lispersteenweg aan de hoogste bieder. Een aantal bezorgde burgers betreuren de verkoop van publieke, gemene grond in Boechout en de manier waarop. We zijn bezorgd over de verdere verkoop …