t DORP Boechout-Vremde

Webinar: OverDREVEN

We laten drie mensen aan het woord die jullie willen meevoeren naar de wondere wereld van bomen en dreven. Mensen met een passie voor natuur, ecologie, bossen, … Tegelijkertijd mensen met kennis, inzicht, en oog voor de realiteit. Mensen die met beide voeten op de grond staan en willen meedenken over alternatieve manieren om oude(re) dreven op een haalbare en veilige te beheren. Een beheer waarin niet alleen veiligheid, maar óók biodiversiteit en klimaatverandering aandacht krijgen. We zitten midden in een biodiversiteitscrisis. We zitten midden in een klimaatcrisis. Misschien hebben we de luxe niet meer om ons een gelijkjarige en gelijksoortige ‘jonge’ dreef te permitteren?

Ben je benieuwd? Volg dan het Webinar op dinsdag 22 juni, om 20u.

We hopen dat deze avond verrijkend en inspirerend is, zowel voor liefhebbers van bomen en dreven, voor mensen die met vragen zitten als voor besturen die over omgevingsvergunningen en kapdossiers moeten beslissen.

Ja kan het webinar volgen via onderstaande link:

LINK WEBINAR (Wordt nog aangevuld)


HIER komt de Affiche