Het is gelukt! De bomen van de Dreef mogen blijven!

Het is gelukt! De bomen van de Dreef mogen blijven!

Het schepencollege heeft zopas een beslissing genomen. Het is wel een vreemd besluit: ‘de eigenaar krijgt een omgevingsvergunning voor het kappen van die 94 bomen in de Dreef, maar hij mag ze wel niet kappen. Tenzij onder strikte voorwaarden’.

Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, wat de controlemechanismen zijn, wie beslist of een boom al dan niet ziek is, e.d. is nog niet duidelijk, maar in ieder geval: het acute kapgevaar is geweken.

De details kennen we nog niet. Beslissingen van het college worden pas na een week openbaar gemaakt. Maar er is wel al een persbericht verspreid.

Daarin is sprake van meer onderzoek naar de gezondheidstoestand van de bomen en het opmaken van een beheersplan voor de Dreef. Het gemeentebestuur zou nu ook een actieve rol gaan spelen bij de verzorging van de Dreef en het onderhoud mee helpen financieren. Allemaal dingen waar we de voorbije maanden zo hebben op aangedrongen.

En wij niet alleen. Ook de vele inwoners die spontaan mee hun schouders hebben gezet onder de Geef Om De Dreef-actie, de Boechoutse klimaatjongeren die een petitie zijn gestart, de meer dan 3000 mensen die die mee hebben ondertekend, de vele inwoners die bezwaarschriften met uitstekende argumenten hebben ingediend, onze raadsleden van ’t Dorp, Ines De Keulenaer, Lode van den Brande & Filip Peeters die keer op keer zijn blijven terugkomen op de Dreef in de gemeenteraad, de mensen van de Milieuraad en de Gecoro, de professoren Hans Van Dyck, Kris Verheyen en Martin Hermy die hun fenomenale vakkennis met ons hebben willen delen in ons OverDreven webinar, iedereen die zich achter de schermen mee heeft ingezet voor de Dreef… Jullie allemaal, jullie zijn de helden van de dag!

Duizendmaal dank! Uit de grond van ons hart.

Dankzij jullie is er vandaag dit hoopvolle signaal, dat de mooiste bomen van Boechout toch een toekomst wordt gegund. We gaan ons daar blijven voor inzetten. Die prachtige Dreef verdient onze zorg en inzet. Laat ons daar samen werk van maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *