In de ban van het Midden (2): Belofte maakt schuld

In de ban van het Midden (2): Belofte maakt schuld

Het park van Sint-Gabriël zou zo goed als zeker publiek toegankelijk worden. Dat is wat het gemeentebestuur in 2012 beloofde bij de opmaak van het RUP BMT, de aanpassing van het gewestplan die nodig was om op de oude BMT-site aan de Molenlei 355 nieuwe woningen te kunnen bouwen.

De burgemeester ging dat regelen. Helaas. Dat is niet gelukt.

Dat is vooral jammer voor de mensen die vandaag in het Midden wonen. Velen van hen zijn ongelukkig – om niet te zeggen boos – over het gebrek aan groen in hun omgeving. Hier lees je daar meer over.

Maar de burgemeester had dat niet enkel aan de bevolking beloofd, ook aan de projectontwikkelaar. En het bestuur had de bouwpromotor nog veel meer beloofd.

Dat er in het Midden nog hoger zou mogen gebouwd worden dan nu al het geval is. En dat er een hele grote supermarkt zou mogen komen.

Die drie beloftes stonden samen met nog een aantal andere afspraken in een zgn. ‘samenwerkingsovereenkomst’, een contract tussen het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar.

Een aantal van die beloftes heeft het bestuur niet kunnen waarmaken. Dus wat heeft men gedaan? Dat ‘verlies’ voor de bouwpromotor financieel gecompenseerd door in het Midden extra kantoorruimte te huren.

Dit staat in de samenwerkingsovereenkomst die is goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 juni 2015:

Die 3 miljoen euro waarvan sprake dat is de zgn. ‘stedenbouwkundige last’. Wat de bouwpromotor de gemeente cadeau doet in ruil voor een vergunning. In dit geval vooral dat golfplatengebouw waar de politie en crèche gevestigd zijn. Dat zou drie miljoen waard zijn.

Om dat te kunnen behouden huurt de gemeente dus extra kantoorruimte voor 27 jaar aan 121 euro per m2 per jaar én belooft dat ze het pand na afloop zal aankopen.

Aanvankelijk gaat het om 700 m2 maar één paragraaf verder in hetzelfde contract wordt dat al uitgebreid:

Men huurt dus 1031 m2 aan 121 euro per m2 per jaar gedurende 27 jaar. Dat is al een bedrag van 3.368.277 euro. Daar komt de indexering en de afkoopsom nog bovenop.

Dat wil dus zeggen een factuur van minstens 3.674.482 euro. Voor de ruimte aan de Molenlei waar eerst de Brandtfood zat, dan een hele tijd niks en nu de Carrefour en de Dienst Burger en Welzijn.

Men heeft dat niet gedaan na een grondige marktstudie, omdat dat een slimme investering leek, maar omdat men de projectontwikkelaar nog iets verschuldigd was. Omdat men van alles beloofd had dat men niet heeft kunnen waarmaken. Stedenbouwkundige beloftes dan nog.

Omdat men niet heeft kunnen regelen dat er in het Midden nog hoger zou gebouwd kunnen worden, dat er een grote supermarkt zou kunnen komen en dat het park van Sint-Gabriël openbaar zou worden.

Alleen al het feit dat men op voorhand dit soort stedenbouwkundige afspraken maakt met een projectontwikkelaar is onwettig. Daarom ook heeft de Raad van State het RUP Vijverhof vernietigd. Maar wat men hier doet, gaat nog een stuk verder. We kunnen ons amper voorstellen dat de wet zoiets toelaat.

Misschien moet iemand dit gemeentebestuur er toch eens aan herinneren dat het geacht wordt om de belangen van haar burgers te verdedigen, niet die van projectontwikkelaars.

Die aankoop van bijna 3,7 miljoen euro komt vroeg of laat ook nog eens bovenop de 30 miljoen euro schuld die de gemeente nu al heeft.

En de bewoners van het Midden die ondanks alle beloftes niet in het park kunnen gaan wandelen, die krijgen niks. Die hebben gewoon pech.

O ja, nog één ding.

De projectontwikkelaar wilde kost wat kost een klein stukje van het park van Sint-Gabriël verwerven, – desnoods via een ruil – om de perceelgrens wat te kunnen verleggen. Dat is ondertussen ook gebeurd.

In de samenwerkingsovereenkomst van 28 september 2015 stond daarover het volgende:

Lezen we dat goed? Wordt hier nu echt gevraagd om Sint-Gabriël te chanteren? In een contract ondertekend door de burgemeester en goedgekeurd door de gemeenteraad?

2 reacties

 1. RUDY NIJS

  1)het verminderen van de bouwhoogte is er pas gekomen onder druk van burenprotest
  2)hoe zit het eigenlijk met de verhuur van die 7 ondergrandse staanplaatsen ttz hebben ze die gekregen of zijn ze gewoon hoofdhuurder?
  3)uit dit alles leidt ik af dat onze bevolking,ver na het hopelijk aftreden van deze bestuursploeg,nog een serieuze molensteen om de nek hangt en dat er waarschijnlijk nog wel één en ander zal komen bovendrijven

  1. t Dorp Boechout Vremde

   Die 7 parkeerplaatsen maken ook deel uit van dat contract. We hebbend daar als gemeenschap dus 1031 m2 kantoorruimte gehuurd/gekocht plus 7 parkeerplaatsen. Die zijn inbegrepen in die 3,7 miljoen euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *