Webinar ‘Huizen, hockey of hazen?’

Webinar ‘Huizen, hockey of hazen?’

Wat met woonuitbreidingsgebieden?

Dinsdag 15 februari om 20u.30.

Klik hier om je in te schrijven.

Boechout-Vremde telt nog 2 onbesliste woonuitbreidingsgebieden: het gebied ‘Kerkweg’ – dat zijn de oude terreinen van Sporting Vremde – en het gebied ‘Borsbeeksesteenweg-Capenberg’ – de landbouwgrond naast de keerlus van de tram.

Voor dit laatste gebied heeft het gemeentebestuur van Boechout (PRO, CD&V, Groen) altijd aangegeven dat het “deze open ruimte die aansluit op wijds agrarisch gebied wenst te behouden. Zeker omdat het hier om een open landschap volledig buiten de dorpskernen gaat.” (bron: Informatiebrochure ‘Ruimte in Boechout’ 2018).

In het verleden gaf het bestuur de Vlaamse overheid daarom een negatief advies voor de ontwikkeling van het gebied als woongebied.

Intussen lijken de kaarten anders geschud. Hockeyclub Herakles uit het naburige Lier is op zoek naar een nieuwe locatie omdat ze op haar huidige ligging moeilijk bereikbaar is en niet kan uitbreiden. De club heeft haar oog laten vallen op het woonuitbreidingsgebied achter P+R Capenberg.

Men wil er graag 4 hockeyvelden aanleggen, 8 padelvelden, een clubhuis van 1200m2 en een parking voor 190 wagens.

bron: Powerpoint Herakles

Het gemeentebestuur is de komst van de hockeyclub om verschillende redenen genegen.

Als voornaamste reden voert het bestuur aan dat het onzeker is wat de toekomst brengt. Volgens het bestuur bestaat het gevaar dat het gebied vroeg of laat verkaveld zal kunnen worden tenzij er planschade wordt betaald. (Als een bebouwbare grond na een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond wordt, heeft de eigenaar recht op een zogenaamde ‘planschadevergoeding’.)

Door de herbestemming van het gebied via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) tot o.a. sport- en recratiezone wil men dat gevaar afwenden en vermijden dat men planschade moet betalen.

Maar klopt dat doembeeld wel? Kan een lokaal bestuur vermijden dat woonuitbreidingsgebied ontwikkeld wordt? En hoe zit dat juist met die planschade? Valt daar onderuit te komen? Is een woonuitbreidingsgebied omzetten in een zone voor sport en recreatie een slimme oplossing?

Deze en andere vragen leggen we graag voor aan specialisten in ruimtelijke ordening op een webinar op 15 februari om 20u30.

In het eerste luik van het webinar zoomen we in op de bestaande regelgeving rond woonuitbreidingsgebieden en op de verwachtingen voor de toekomst.

In een tweede luik willen we de vraag stellen of er, in plaats van het aansnijden van schaarse open ruimte, andere oplossingen zijn om een sportclub als Herakles onderdak te bieden.

Op het grondgebied van de gemeente is al veel sportinfrastructuur aanwezig. Wordt die bestaande infrastructuur optimaal gebruikt? Hoe verhoudt de behoefte aan bijkomende sportfaciliteit zich tot het aanwezige patrimonium?

Allemaal vragen waar men volgens ons op veel plaatsen in Vlaanderen mee zit.

We zijn dan ook heel erg vereerd dat 2 gerenommeerde experten hun inzichten hierover met ons willen delen.

Guy Vloebergh is al 35 jaar actief als stedenbouwkundige – ruimtelijk planner. Hij is gastprofessor aan Universiteit Antwerpen en betrokken als onderzoeker. Daarnaast werkt hij als senior ruimtelijk planner bij ontwerpbureau OMGEVING waar hij als projectleider verantwoordelijk is voor complexe planningsprocessen. Hij is de stichtende voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP).

Tim Vekemans is architect en bestuurder bij het architectenbureau RE-ST dat zoekt naar oplossingen voor relevante en complexe ruimtelijke vraagstukken. Zijn kritische inzichten over de bebouwde en open ruimte die ons rest, maken hem tot een veelgevraagd spreker. Verder is hij voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening in Herentals. In Herentals is hij ook medestichter van de denktank Gekoro (met k), wat staat voor Gek op Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is hij ook als docent Ontwerpmethodiek werkzaam aan de Faculteit Architectuur van de UHasselt.

Wil je het webinar volgen? Schrijf je hier in.

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *