Serre Sage

Serre Sage

Zijn verwarmde mega serres de toekomst, en passen ze in Boechout. Dat is de vraag die Boechout moet beantwoorden. Tomapower heeft een nieuwe aanvraag ingediend om serres te bouwen in Boechout.

Hier zijn enkele bedenkingen die je daarbij kan hebben.

  • Rampzalig voor klimaat: de productie van 1kg Tomaten stoot 1,4 kg CO2 uit
  • Energieverspilling: de teelt van 1kg tomaat vraagt 7 kwh energie
  • Past niet in de klimaatplannen van Boechout.
  • Geen nuttig gebruik van Warmtekracht koppeling
  • Oneerlijke concurrentie: door inkomsten van elektriciteitsproductie zijn concurrenten in zuid Europa gedwongen aan spotprijs te produceren met sociale en ecologische dumping als gevolg , maar ook boeren met onverwarmde serres kunnen onmogelijk aan dezelfde dumpingprijzen telen.
  • Boechout kon een tankstation weigeren voor het klimaat, deze verwarmde serres hebben een grotere impact.
  • Verlies van open ruimte
  • Substraatteelt is niet grond gebonden, goede schaarse landbouwgrond gaat verloren.
  • Lichtvervuiling

Meer info over WKK en energie

Bezwaar indienen tot 20 november !!

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/#openbaaronderzoek/projectuuid=jByk7SWrTue8M7ApjwZtbg

Voorbeeld Bezwaarschrift.

Dit voorbeeldbezwaarschrift kan je gebruiken en aanvullen met eigen bezwaren.

Een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *